Som allò que vivim i respirem. Volem contribuir a millorar la qualitat de l’entorn, que és també qualitat de vida. A La Llena, amb menys, fem més. Busquem camins més fàcils per arribar a un lloc millor. Destriem el gra de la palla. Apliquem el sentit comú a la nostra feina. La curiositat és la llavor de la intel·ligència. La gent de La Llena busquem a les coses, la justa mesura. L’activitat econòmica genera efectes que poden esdevenir oportunitats. Busquem l’encaix entre actuar, produir i respectar el territori. El camí cap a la sostenibilitat passa per reconèixer la simplicitat. Nosaltres apliquem aquest criteri en els nostres serveis i projectes.

La Llena

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

Altres notícies

Notícies

Febrer 2020

Acabats els estudis de camp i l’anàlisi d’alternatives de localització d’una planta pilot d’una biorefineria basada en la fusta

Acabats els estudis de camp i l’anàlisi d’alternatives de localització d’una planta pilot d’una biorefineria basada en la fusta

Des de La Llena, i per encàrrec de la Universitat de Lleida, hem lliurat els treballs d’anàlisi d’alternatives per a cercar la localització a les comarques de Lleida d’una planta pilot d’una biorefineria basa en la fusta. Es tracta d’un projecte pioner a Lleida que planteja aprofitar la biomassa forestal procedent de treballs silvícoles, de residus d’indústries transformadores de la fusta, de restes vegetals, etc. L’objectiu d’aquest tipus d’instal·lacions és produir un ventall ampli de bioproductes (productes químics, materials, aliments, pinsos, etc.) i biocombustibles (bioetanol). Aquest tipus d’instal·lacions poden contribuir a millorar i fer més eficient la gestió forestal, reduir el risc d’incendis i desenvolupar l’economia rural.
Els estudis han comportat una anàlisi multicriteri ampli a partir de condicionats territorials, criteris socioeconòmics i criteris ambientals. A cadascun se’ls ha assignat unes variables i indicadors per tal puntuar de manera ponderada les diferents alternatives de localització a les comarques i municipis de l’àmbit de Ponent, respecte al potencial de biomassa de fusta, la presència d’infraestructures i xarxes de transport, l’activitat econòmica, els centres d’innovació i la petjada de carboni.
Els treballs s’emmarquen en l’operació IMBIOFUST, del projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) “EL BOSC, EL PRIMER RECURS DE L’ECONOMIA VERDA”, amb un alt component d’innovació que impulsen la UdL, la Diputació de Lleida i la Generalitat de CatalunyaLa Llena - Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

lallena(ELIMINAR)@lallena.cat