Som allò que vivim i respirem. Volem contribuir a millorar la qualitat de l’entorn, que és també qualitat de vida. A La Llena, amb menys, fem més. Busquem camins més fàcils per arribar a un lloc millor. Destriem el gra de la palla. Apliquem el sentit comú a la nostra feina. La curiositat és la llavor de la intel·ligència. La gent de La Llena busquem a les coses, la justa mesura. L’activitat econòmica genera efectes que poden esdevenir oportunitats. Busquem l’encaix entre actuar, produir i respectar el territori. El camí cap a la sostenibilitat passa per reconèixer la simplicitat. Nosaltres apliquem aquest criteri en els nostres serveis i projectes.

La Llena

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

Què fem

Des de l’oficina tècnic oferim serveis i projectes ambientals en àmbits diversos com, 

Avaluació ambiental de planejament

És el procés d’identificar, avaluar i mitigar els efectes ambientals abans de prendre decisions sobre plans o programes.

Més info

Ordenació del SNU i el medi natural

La planificació i ordenació del sòl no urbanitzable és una oportunitat estratègica per a assolir els objectius de conservació i de desenvolupament sostenible.

Més info

Estalvi i eficiència energètica

Millorar en la gestió energètica és un dels reptes actuals i de futur. Tant per contribuir a disminuir la demanda d’energia, i per tant l’estalvi econòmic, com minimitzar els impactes ambientals que se’n deriven.

Més info

Vigilància i direcció ambiental d’obres (DAO)

Fem vigilància ambiental d’obres en execució per garantir l’aplicació de les mesures correctores.

Més info

Estudis d’impacte ambiental i projectes de restauració

En fase projecte l’Estudi d’Impacte Ambiental permet conèixer el medi, identificar els impactes d’una obra o activitat, avaluar-ne la compatibilitat i establir mesures correctores i compensatòries.

Més info

Integració paisatgística

Els darrers anys s’ha desenvolupat una concepció del paisatge com a vector integral i bé comú. En general, s’han fixat objectius de qualitat paisatgística i es porten a terme accions per la conservació, ordenació i gestió d’aquest vector.

Més info

Mobilitat

Els impactes ambientals de la mobilitat són significatius. És primordial la reducció de les emissions atmosfèriques, el soroll, el consum d’energia i les molèsties relacionades amb l’increment del trànsit que deriva del desenvolupament urbanístic

Més info

Comunicació ambiental, turisme i patrimoni

La comunicació és bàsica, també per als continguts ambientals. La creativitat, el rigor, la proximitat i la sensibilitat són premisses per a comunicar i fer efectiva una acció.

Més info

Estany d’Ivars i Vila-sana: direcció tècnica

Aquest estany s’ha recuperat recentment després que va ser dessecat l’any 1951. Es tracta d’una zona humida de 126 hectàrees, que destaca pels seus valors naturals i paisatgístics. El projecte de restauració ecològica ha permès recuperar els hàbitats i les espècies característiques, per exemple els ocells aquàtics

Més info

Activitats i assessorament ambiental a empreses

La gestió ambiental de les activitats econòmiques ha de resoldre els requeriments normatius, de prevenció i eficiència. Cal plantejar solucions per minimitzar l’impacte ambiental i millorar l’eficiència, i per tant, l’estalvi econòmic.

Més info

Gestió de residus

Els residus municipals, comercials i industrials han esdevingut un repte central de les nostres societats. Us oferim un ventall de serveis dirigits a administracions i a empreses per afrontar la resolució d’aquesta qüestió ambiental de primer ordre.

Més info

Altres: informes, projectes estratègics, sostenibilitat local, canvi climàtic, al·legacions...

La sostenibilitat suposa un procés de canvi, millora i recerca d’eficiència. La Llena ofereix un assessorament complet des de la definició d’estratègies, determinació dels plans d’acció, execució de mesures i el seu seguiment. 

Més infoLa Llena - Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

lallena(ELIMINAR)(ELIMINAR)@lallena.cat