Som allò que vivim i respirem. Volem contribuir a millorar la qualitat de l’entorn, que és també qualitat de vida. A La Llena, amb menys, fem més. Busquem camins més fàcils per arribar a un lloc millor. Destriem el gra de la palla. Apliquem el sentit comú a la nostra feina. La curiositat és la llavor de la intel·ligència. La gent de La Llena busquem a les coses, la justa mesura. L’activitat econòmica genera efectes que poden esdevenir oportunitats. Busquem l’encaix entre actuar, produir i respectar el territori. El camí cap a la sostenibilitat passa per reconèixer la simplicitat. Nosaltres apliquem aquest criteri en els nostres serveis i projectes.

La Llena

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

Altres notícies

Notícies

Juliol 2023

Aprovat el Pla especial en sòl no urbanitzable a Alcarràs que acollirà el projecte BIOHAB

Aprovat el Pla especial en sòl no urbanitzable a Alcarràs que acollirà el projecte BIOHAB

La Comissió de Territori de Catalunya, en la sessió de 31 de juliol de 2023, ha aprovat definitivament el Pla especial autònom en sòl no urbanitzable per a la delimitació d’un àmbit de serveis tècnics al municipi d’Alcarràs.
En l’àmbit del PE, d’unes 14 hectàrees, actualment hi ha implantada i en funcionament una planta de compostatge de dejeccions ramaderes, que es preveu ampliar i completar amb una planta de biogàs i altres instal·lacions per a la gestió de subproductes d’origen agrícola i ramader.
Aquesta iniciativa sorgeix de la necessitat de gestió de les dejeccions ramaderes de les explotacions vinculades a l’ADS. A partir d’aquí el promotors s’han unit amb la Diputació de Lleida, la Universitat de Lleida i la Universitat Autònoma per crear el projecte: BIOHUB KM0.
El projecte BIOHUB KM0 es defineix com un projecte tractor de la bioeconomia circular, amb la creació d’un complex - clúster al voltant de la circularitat del tractament de les dejeccions ramaderes i altres restes orgàniques properes.
L’objectiu general és la creació d’un ecosistema d’innovació altament especialitzat i integrat en un entorn rural amb una elevada concentració de producció agrícola i ramadera (Baix Segrià) per facilitar el desenvolupament d’un model de bioeconomia circular en termes justos i intel·ligents.
El Pla especial ha estat redactat i coordinat pel despatx d’arquitectura i urbanisme ARKU 3 Urban. LA LLENA ambiental ha participat en la redacció en la part de la tramitació ambiental (avaluació ambiental ordinària), paisatgística (estudi d’impacte i integració paisatgística) i de mobilitat (estudi d’avaluació de la mobilitat generada).La Llena - Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

lallena(ELIMINAR)@lallena.cat