Som allò que vivim i respirem. Volem contribuir a millorar la qualitat de l’entorn, que és també qualitat de vida. A La Llena, amb menys, fem més. Busquem camins més fàcils per arribar a un lloc millor. Destriem el gra de la palla. Apliquem el sentit comú a la nostra feina. La curiositat és la llavor de la intel·ligència. La gent de La Llena busquem a les coses, la justa mesura. L’activitat econòmica genera efectes que poden esdevenir oportunitats. Busquem l’encaix entre actuar, produir i respectar el territori. El camí cap a la sostenibilitat passa per reconèixer la simplicitat. Nosaltres apliquem aquest criteri en els nostres serveis i projectes.

La Llena

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

Altres notícies

Notícies

24/04/2012

Ajudes per arranjar camins amb àrid reciclat

Tot-ú de formigó reciclat, adequat per camins rurals

Sauló de materials ceràmics reciclats, adequat per a itineraris naturalístics

L'Agència de Residus de Catalunya ha fet pública la convocatòria d'enguany per a la sol.licitud d'ajudes per a l'ús d'àrid reciclat amb marcatge CE per a l'arranjament de camins municipals i similars.

La data límit de presentació de sol.licituds és el 14 de maig i tanmateix cal tenir aprovada una ordenança de runes. LA LLENA ambiental us ofereix el servei d'assessorament i la tramitació dels expedients. Per l'experiència de l'empresa en anys anteriors i la seva aplicació provada es tracta d'un material drenant i durador que presenta excel.lents resultats sobre la xarxa viària ruralLa Llena - Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

lallena(ELIMINAR)@lallena.cat