Som allò que vivim i respirem. Volem contribuir a millorar la qualitat de l’entorn, que és també qualitat de vida. A La Llena, amb menys, fem més. Busquem camins més fàcils per arribar a un lloc millor. Destriem el gra de la palla. Apliquem el sentit comú a la nostra feina. La curiositat és la llavor de la intel·ligència. La gent de La Llena busquem a les coses, la justa mesura. L’activitat econòmica genera efectes que poden esdevenir oportunitats. Busquem l’encaix entre actuar, produir i respectar el territori. El camí cap a la sostenibilitat passa per reconèixer la simplicitat. Nosaltres apliquem aquest criteri en els nostres serveis i projectes.

La Llena

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

Per a qui treballem

Avaluació ambiental de planejament

Ajuntament de Mollerussa. 2009

POUM de Mollerussa

POUM de Mollerussa

Descripció

Redacció de la documentació ambiental del pla (informe de sostenibilitat ambiental preliminar, ISA i memòria ambiental), del catàleg de masies i el catàleg de béns i zonificació i redacció de la normativa referent al sòl no urbanitzable.

Tot plegat, a partir d’un treball de camp adreçat a la identificació de les característiques de cada zona i els elements singulars del terme.

Plànol

Plànol: POUM de Mollerussa

Tasques realitzades

  • Avaluació ambiental de planejament territorial.
  • Avaluació ambiental de planejament urbanístic (POUM i modificacions puntuals).
  • Informes ambientals per a planejament derivat (plans parcials, plans especials, plans de millora urbana, etc.).
  • Anàlisi d’alternatives d’implantació d’infraestructures, equipaments i activitats.
  • Seguiment ambiental de planejament.


La Llena - Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

lallena(ELIMINAR)@lallena.cat