Som allò que vivim i respirem. Volem contribuir a millorar la qualitat de l’entorn, que és també qualitat de vida. A La Llena, amb menys, fem més. Busquem camins més fàcils per arribar a un lloc millor. Destriem el gra de la palla. Apliquem el sentit comú a la nostra feina. La curiositat és la llavor de la intel·ligència. La gent de La Llena busquem a les coses, la justa mesura. L’activitat econòmica genera efectes que poden esdevenir oportunitats. Busquem l’encaix entre actuar, produir i respectar el territori. El camí cap a la sostenibilitat passa per reconèixer la simplicitat. Nosaltres apliquem aquest criteri en els nostres serveis i projectes.

La Llena

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

Per a qui treballem

Integració paisatgística

Einesa enginyeria, SL. 2009

Estudi d’Impacte Paisatgístic per a una planta de producció de biogàs d’una explotació bovina

Anàlisi del paisatge previ i dels requeriments de la nova planta de producció de biogàs. Avaluació de l’impacte paisatgístic. Elaboració de simulacions i determinació de les mesures correctores i d’integració.

La Llena - Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038