Som allò que vivim i respirem. Volem contribuir a millorar la qualitat de l’entorn, que és també qualitat de vida. A La Llena, amb menys, fem més. Busquem camins més fàcils per arribar a un lloc millor. Destriem el gra de la palla. Apliquem el sentit comú a la nostra feina. La curiositat és la llavor de la intel·ligència. La gent de La Llena busquem a les coses, la justa mesura. L’activitat econòmica genera efectes que poden esdevenir oportunitats. Busquem l’encaix entre actuar, produir i respectar el territori. El camí cap a la sostenibilitat passa per reconèixer la simplicitat. Nosaltres apliquem aquest criteri en els nostres serveis i projectes.

La Llena

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

Per a qui treballem

Integració paisatgística

OUA. 2012

Estudi d'impacte i integració paisatgística a l'Artiga de Lin i entorns

Estudi d'impacte i integració paisatgística a l'Artiga de Lin i entorns

Descripció

La finalitat de l’EIIP és diagnosticar l’impacte paisatgístic potencial dels usos i activitats previstos pel Pla Especial Urbanístic a l’Artiga de Lin, atès que s’emplaça en sòl no urbanitzable, i exposar les mesures d’integració paisatgística previstes en el corresponent projecte.

Plànol

Plànol: Estudi d'impacte i integració paisatgística a l'Artiga de Lin i entornsLa Llena - Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

lallena(ELIMINAR)@lallena.cat