Som allò que vivim i respirem. Volem contribuir a millorar la qualitat de l’entorn, que és també qualitat de vida. A La Llena, amb menys, fem més. Busquem camins més fàcils per arribar a un lloc millor. Destriem el gra de la palla. Apliquem el sentit comú a la nostra feina. La curiositat és la llavor de la intel·ligència. La gent de La Llena busquem a les coses, la justa mesura. L’activitat econòmica genera efectes que poden esdevenir oportunitats. Busquem l’encaix entre actuar, produir i respectar el territori. El camí cap a la sostenibilitat passa per reconèixer la simplicitat. Nosaltres apliquem aquest criteri en els nostres serveis i projectes.

La Llena

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

Per a qui treballem

Integració paisatgística

Ajuntament de la Granadella. 2012

Estudi per a la millora del paisatge urbà de la Granadella

Estudi per a la millora del paisatge urbà de la Granadella

Descripció

L’objectiu genèric del pla és convertir la Granadella en una població de referència en l’àmbit del paisatge urbà.
La metodologia per a la redacció del pla d’actuació s’ha basat en una anàlisi exhaustiva de la trama urbana de la Granadella mitjançant el seguiment dels carrers, la identificació de punts i elements a millorar i a posteriori, la representació gràfica i cartogràfica de cada acció, la seva valoració econòmica i la determinació dels agents que hi intervenen. Finalment, s’ha establert una priorització en el temps d’execució de cada mesura o conjunt de mesures o accions.

Plànol

Plànol: Estudi per a la millora del paisatge urbà de la GranadellaLa Llena - Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

lallena(ELIMINAR)@lallena.cat