Som allò que vivim i respirem. Volem contribuir a millorar la qualitat de l’entorn, que és també qualitat de vida. A La Llena, amb menys, fem més. Busquem camins més fàcils per arribar a un lloc millor. Destriem el gra de la palla. Apliquem el sentit comú a la nostra feina. La curiositat és la llavor de la intel·ligència. La gent de La Llena busquem a les coses, la justa mesura. L’activitat econòmica genera efectes que poden esdevenir oportunitats. Busquem l’encaix entre actuar, produir i respectar el territori. El camí cap a la sostenibilitat passa per reconèixer la simplicitat. Nosaltres apliquem aquest criteri en els nostres serveis i projectes.

La Llena

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

Per a qui treballem

Integració paisatgística

Mas Blanc i Jové SLU. 2014

Estudi d'impacte i integració paisatgística d'un magatzem agrícola a la Pobla de Cèrvoles

Estudi d'impacte i integració paisatgística d'un magatzem agrícola a la Pobla de Cèrvoles

Descripció

La finalitat de l’EIIP és diagnosticar l’impacte potencial d’un magatzem agrícola a la localitat i si s’escau, proposar les mesures d’integració paisatgística adequades.
L’estudi realitza una diagnosi del potencial impacte global que el magatzem agrícola pot tenir sobre el paisatge de l’àrea.
De la diagnosi del potencial impacte se’n pot derivar un conjunt de mesures correctores, valorades i justificades per tal d’eliminar, reduir o minimitzar l’impacte paisatgístic.

Plànol

Plànol: Estudi d'impacte i integració paisatgística d'un magatzem agrícola a la Pobla de CèrvolesLa Llena - Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

lallena(ELIMINAR)@lallena.cat