Som allò que vivim i respirem. Volem contribuir a millorar la qualitat de l’entorn, que és també qualitat de vida. A La Llena, amb menys, fem més. Busquem camins més fàcils per arribar a un lloc millor. Destriem el gra de la palla. Apliquem el sentit comú a la nostra feina. La curiositat és la llavor de la intel·ligència. La gent de La Llena busquem a les coses, la justa mesura. L’activitat econòmica genera efectes que poden esdevenir oportunitats. Busquem l’encaix entre actuar, produir i respectar el territori. El camí cap a la sostenibilitat passa per reconèixer la simplicitat. Nosaltres apliquem aquest criteri en els nostres serveis i projectes.

La Llena

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

Per a qui treballem

Mobilitat

Ajuntament de Térmens. 2014

Estudi d'Avaluació de Mobilitat Generada per al POUM de Térmens

Estudi d'Avaluació de Mobilitat Generada per al POUM de Térmens

Descripció

L’objectiu principal de l’EAMG per al POUM de Térmens és definir l’increment de desplaçaments derivats del desenvolupament dels sectors de creixement previstos i com s’estructuren aquests desplaçaments en els eixos viaris del municipi i els plans territorials supramunicipals. L’EAMG defineix la mobilitat actual del municipi, detectar les disfuncions i generar respostes i solucions als problemes de mobilitat detectats. En definitiva, es pretén millorar la qualitat de vida deles habitatnts de Térmens mitjançant la mobilitat, establint mesures de mobilitat sostenible i accessible a tothom.

Plànol

Plànol: Estudi d'Avaluació de Mobilitat Generada per al POUM de TérmensLa Llena - Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

lallena(ELIMINAR)@lallena.cat