Som allò que vivim i respirem. Volem contribuir a millorar la qualitat de l’entorn, que és també qualitat de vida. A La Llena, amb menys, fem més. Busquem camins més fàcils per arribar a un lloc millor. Destriem el gra de la palla. Apliquem el sentit comú a la nostra feina. La curiositat és la llavor de la intel·ligència. La gent de La Llena busquem a les coses, la justa mesura. L’activitat econòmica genera efectes que poden esdevenir oportunitats. Busquem l’encaix entre actuar, produir i respectar el territori. El camí cap a la sostenibilitat passa per reconèixer la simplicitat. Nosaltres apliquem aquest criteri en els nostres serveis i projectes.

La Llena

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

Per a qui treballem

Avaluació ambiental de planejament

Arqcoas. 2013

Modificació puntual del Pla Parcial SUR 32 a Lleida

Modificació puntual del Pla Parcial SUR 32 a Lleida

Descripció

Avaluació ambiental del Pla Parcial residencial SUR-32 de Lleida, a través d’un treball de camp tenint en compte el desenvolupament previst del sector i els elements singulars de l’àmbit. S’elabora l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i la Memòria ambiental corresponent a la MP.

Plànol

Plànol: Modificació puntual del Pla Parcial SUR 32 a LleidaLa Llena - Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

lallena(ELIMINAR)@lallena.cat