Som allò que vivim i respirem. Volem contribuir a millorar la qualitat de l’entorn, que és també qualitat de vida. A La Llena, amb menys, fem més. Busquem camins més fàcils per arribar a un lloc millor. Destriem el gra de la palla. Apliquem el sentit comú a la nostra feina. La curiositat és la llavor de la intel·ligència. La gent de La Llena busquem a les coses, la justa mesura. L’activitat econòmica genera efectes que poden esdevenir oportunitats. Busquem l’encaix entre actuar, produir i respectar el territori. El camí cap a la sostenibilitat passa per reconèixer la simplicitat. Nosaltres apliquem aquest criteri en els nostres serveis i projectes.

La Llena

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

Per a qui treballem

Avaluació ambiental de planejament

INCASÒL- DPTOP. 2009

Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques (ARE) de Ponent

Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques (ARE) de Ponent

Descripció

Avaluació ambiental estratègica del Pla director urbanístic (PDU) per a la delimitació i ordenació a les ARE que el Departament d’urbanisme i l’Incasòl va plantejar a les capitals de comarca del pla de Lleida, Balaguer, Cervera, Les Borges Blanques, Lleida, Mollerussa i Tàrrega, i Almacelles, per a donar compliment al Decret Legislatiu 1/2007, de mesures urgents en matèria d’urbanisme.

Plànol

Plànol: Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques (ARE) de PonentLa Llena - Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

lallena(ELIMINAR)@lallena.cat