Som allò que vivim i respirem. Volem contribuir a millorar la qualitat de l’entorn, que és també qualitat de vida. A La Llena, amb menys, fem més. Busquem camins més fàcils per arribar a un lloc millor. Destriem el gra de la palla. Apliquem el sentit comú a la nostra feina. La curiositat és la llavor de la intel·ligència. La gent de La Llena busquem a les coses, la justa mesura. L’activitat econòmica genera efectes que poden esdevenir oportunitats. Busquem l’encaix entre actuar, produir i respectar el territori. El camí cap a la sostenibilitat passa per reconèixer la simplicitat. Nosaltres apliquem aquest criteri en els nostres serveis i projectes.

La Llena

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

Per a qui treballem

Avaluació ambiental de planejament

Gráficas Salaet SA. 2014

Modificació Puntual de les NNSS del sector industrial PAU "La Plana" de Gandesa

Modificació Puntual de les NNSS del sector industrial PAU

Descripció

Elaboració de l’Informe Ambiental del PAU “Ampliació de parcel·la industrial al sector La Plana” de Gandesa, promogut per Gráficas Salaet, a través d’un treball de camp tenint en compte el desenvolupament previst del sector i els elements singulars de l’àmbit.

Plànol

Plànol: Modificació Puntual de les NNSS del sector industrial PAULa Llena - Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

lallena(ELIMINAR)@lallena.cat