Som allò que vivim i respirem. Volem contribuir a millorar la qualitat de l’entorn, que és també qualitat de vida. A La Llena, amb menys, fem més. Busquem camins més fàcils per arribar a un lloc millor. Destriem el gra de la palla. Apliquem el sentit comú a la nostra feina. La curiositat és la llavor de la intel·ligència. La gent de La Llena busquem a les coses, la justa mesura. L’activitat econòmica genera efectes que poden esdevenir oportunitats. Busquem l’encaix entre actuar, produir i respectar el territori. El camí cap a la sostenibilitat passa per reconèixer la simplicitat. Nosaltres apliquem aquest criteri en els nostres serveis i projectes.

La Llena

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

Altres serveis

Oficina tècnica

Altres: informes, projectes estratègics, sostenibilitat local, canvi climàtic, al·legacions...

La sostenibilitat suposa un procés de canvi, millora i recerca d’eficiència.

La Llena ofereix un assessorament complet des de la definició d’estratègies, determinació dels plans d’acció, execució de mesures i el seu seguiment.

Serveis

 • Informes i auditories ambientals.
 • Informes d’al·legacions i anàlisi d’alternatives ambientals a projectes.
 • Diagnosis i plans estratègics territorials.
 • Agendes 21 locals, plans d’acció i seguiment.
 • Anàlisi de la petjada ecològica i la petjada de carboni.
 • Indicadors i projectes de mitigació de canvi climàtic.
 • Propostes d’ordenances.

Projecte destacat

Informe tècnic ambiental sobre l’estudi informatiu de la integració urbana a Balaguer de la línia ferroviària Lleida-La Pobla de Segur

Valorar els aspectes ambientals del projecte, les alternatives contemplades i la suficiència de les mesures correctores i d’integració. Realitzar una valoració global sobre l’adequació ambiental i paisatgística de la proposta de nova línia ferroviària per l’interior de Balaguer.

Més info

Altres projectes destacats

 • Informe sobre l’afectació potencial de la CN Ascó sobre municipis en zona 1 i 2 de la província de Lleida
 • Definició dels indicadors tècnics i ambientals per a l’elaboració de l’Agenda 21 local i redacció d’un pla d’acció tipus per als municipis de les comarques de Lleida
 • Redacció del Pla estratègic de desenvolupament per al programa LEADER-4
 • Auditoria ambiental del nucli de Garraf (TM Sitges). Alternatives de creixement
 • Diagnosi i propostes de gestió del sòl no urbanitzable de Sant Cugat del Vallès


La Llena - Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

lallena(ELIMINAR)(ELIMINAR)@lallena.cat