Som allò que vivim i respirem. Volem contribuir a millorar la qualitat de l’entorn, que és també qualitat de vida. A La Llena, amb menys, fem més. Busquem camins més fàcils per arribar a un lloc millor. Destriem el gra de la palla. Apliquem el sentit comú a la nostra feina. La curiositat és la llavor de la intel·ligència. La gent de La Llena busquem a les coses, la justa mesura. L’activitat econòmica genera efectes que poden esdevenir oportunitats. Busquem l’encaix entre actuar, produir i respectar el territori. El camí cap a la sostenibilitat passa per reconèixer la simplicitat. Nosaltres apliquem aquest criteri en els nostres serveis i projectes.

La Llena

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

Altres serveis

Oficina tècnica

Mobilitat

Els impactes ambientals de la mobilitat són significatius. És primordial la reducció de les emissions atmosfèriques, el soroll, el consum d’energia i les molèsties relacionades amb l’increment del trànsit que deriva del desenvolupament urbanístic.

Aportem propostes en la direcció de la mobilitat sostenible, adaptada al caràcter de cada trama urbana. Ens centrem en la planificació de la mobilitat i en l’avaluació dels aspectes ambientals dels nous desenvolupaments urbanístics.

Serveis

  • Estudis d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG).
  • Avaluació ambiental de plans de mobilitat.
  • Estudis per a l’optimització del transport públic i xarxes.
  • Plans de mobilitat urbana.
  • Enquestes de mobilitat.
  • Anàlisi de xarxes viàries, definició d’itineraris i senyalització.

Projecte destacat

Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell. Documentació Ambiental

Elaboració de l'Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell, a partir de la diagnosi de la mobilitat, fluxos i intensitats de trànsit, emissions atmosfèriques i acústiques, definició i adequació als objectius ambientals, descripció i definició d’alternatives i proposta de mesures correctores d’acord amb la Memòria del Pla de Mobilitat Urbana.

Més infoLa Llena - Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

lallena(ELIMINAR)(ELIMINAR)@lallena.cat