Som allò que vivim i respirem. Volem contribuir a millorar la qualitat de l’entorn, que és també qualitat de vida. A La Llena, amb menys, fem més. Busquem camins més fàcils per arribar a un lloc millor. Destriem el gra de la palla. Apliquem el sentit comú a la nostra feina. La curiositat és la llavor de la intel·ligència. La gent de La Llena busquem a les coses, la justa mesura. L’activitat econòmica genera efectes que poden esdevenir oportunitats. Busquem l’encaix entre actuar, produir i respectar el territori. El camí cap a la sostenibilitat passa per reconèixer la simplicitat. Nosaltres apliquem aquest criteri en els nostres serveis i projectes.

La Llena

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

Altres serveis

Oficina tècnica

Ordenació del SNU i el medi natural

La planificació i ordenació del sòl no urbanitzable és una oportunitat estratègica per a assolir els objectius de conservació i de desenvolupament sostenible.

La matriu del sòl no urbanitzable representa una part substancial del territori que acull el medi biofísic i l’aspecte socioeconòmic. Les activitats d’un territori i l’explotació dels recursos s’han d’ajustar a plans i normatives que en la seva definició han tingut en compte criteris ambientals.

A La Llena fem una aproximació interdisciplinar al sòl no urbanitzable i el medi natural, també des d’un punt de vista tècnic i administratiu. L’objectiu és fer propostes de regulació d’usos, inventaris i catàlegs d’elements patrimonials i una gestió efectiva.

Serveis

  • Normatives de POUM i ordenances municipals de sòl no urbanitzable.
  • Catàlegs de béns protegits.
  • Catàlegs de masies i cases rurals.
  • Inventaris d’edificacions en sòl no urbanitzable.
  • Plans especials en sòl no urbanitzable.
  • Plans especials de protecció d’espais naturals.
  • Plans d’usos i gestió d’espais naturals.
  • Plans tècnics de gestió cinegètica.
  • Plans tècnics de gestió piscícola.
  • Estudis i seguiment del medi natural.

Projecte destacat

Memòria justificativa d'ampliació del Parc Natural de l'Alt Pirineu

Elaboració del document que recull la proposta d’ampliació del Parc Natural de l’Alt Pirineu, fruit dels criteris ambientals i paisatgístics que s’han tingut en compte per tal de decidir els sectors d’ampliació del que és el parc natural més extens del territori català.
L’objecte principal d’aquest document és la modificació dels límits del PNAP per tal de fer efectiva una ampliació del Parc en diferents sectors.
Fotografia: Xavi Basora

Més info

Altres projectes destacatsLa Llena - Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

lallena(ELIMINAR)(ELIMINAR)@lallena.cat