Som allò que vivim i respirem. Volem contribuir a millorar la qualitat de l’entorn, que és també qualitat de vida. A La Llena, amb menys, fem més. Busquem camins més fàcils per arribar a un lloc millor. Destriem el gra de la palla. Apliquem el sentit comú a la nostra feina. La curiositat és la llavor de la intel·ligència. La gent de La Llena busquem a les coses, la justa mesura. L’activitat econòmica genera efectes que poden esdevenir oportunitats. Busquem l’encaix entre actuar, produir i respectar el territori. El camí cap a la sostenibilitat passa per reconèixer la simplicitat. Nosaltres apliquem aquest criteri en els nostres serveis i projectes.

La Llena

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

Altres serveis

Oficina tècnica

Avaluació ambiental de planejament

És el procés d'identificar, avaluar i mitigar els efectes ambientals abans de prendre decisions sobre plans o programes.

Des d'un coneixement profund del medi, el territori i les claus de la seva transformació, fem una anàlisi de les alternatives, per garantir la integració de criteris ambientals i solucions adequades.

La Llena coordina aquest procés, realitzant els continguts de la documentació ambiental: informes de sostenibilitat ambiental, memòries ambientals, informes ambientals, seguiment de l'aplicació de plans i programes, etc.

Serveis

  • Avaluació ambiental de planejament territorial.
  • Avaluació ambiental de planejament urbanístic (POUM i modificacions puntuals).
  • Informes ambientals per a planejament derivat (plans parcials, plans especials, plans de millora urbana, etc.).
  • Anàlisi d'alternatives d'implantació d'infraestructures, equipaments i activitats.
  • Seguiment ambiental de planejament.

Projecte destacat

POUM de Lliçà d’Amunt

Redacció de la documentació ambiental del pla (Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar, ISA i Memòria ambiental). Tot plegat, a partir d’un treball de camp adreçat a la identificació de les característiques de cada sector i els elements singulars del terme.

Més infoLa Llena - Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

lallena(ELIMINAR)(ELIMINAR)@lallena.cat