Som allò que vivim i respirem. Volem contribuir a millorar la qualitat de l’entorn, que és també qualitat de vida. A La Llena, amb menys, fem més. Busquem camins més fàcils per arribar a un lloc millor. Destriem el gra de la palla. Apliquem el sentit comú a la nostra feina. La curiositat és la llavor de la intel·ligència. La gent de La Llena busquem a les coses, la justa mesura. L’activitat econòmica genera efectes que poden esdevenir oportunitats. Busquem l’encaix entre actuar, produir i respectar el territori. El camí cap a la sostenibilitat passa per reconèixer la simplicitat. Nosaltres apliquem aquest criteri en els nostres serveis i projectes.

La Llena

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

Altres serveis

Oficina tècnica

Integració paisatgística

Els darrers anys s’ha desenvolupat una concepció del paisatge com a vector integral i bé comú. En general, s’han fixat objectius de qualitat paisatgística i es porten a terme accions per la conservació, ordenació i gestió d’aquest vector.

A La Llena tenim una consideració pragmàtica i tangible del paisatge. Partim d’un enfocament transversal, per aportar propostes concretes als reptes de la integració paisatgística.

Serveis

  • Estudis d’impacte i integració paisatgística.
  • Informes de millora paisatgística per àrees industrials i/o equipaments.
  • Catàlegs del paisatge.
  • Cartes de paisatge.
  • Accions de difusió i sensibilització sobre paisatge.
  • Projectes de restauració paisatgística.

Projecte destacat

Estudi per a la millora del paisatge urbà de la Granadella

L’objectiu genèric del pla és convertir la Granadella en una població de referència en l’àmbit del paisatge urbà.
La metodologia per a la redacció del pla d’actuació s’ha basat en una anàlisi exhaustiva de la trama urbana de la Granadella mitjançant el seguiment dels carrers, la identificació de punts i elements a millorar i a posteriori, la representació gràfica i cartogràfica de cada acció, la seva valoració econòmica i la determinació dels agents que hi intervenen. Finalment, s’ha establert una priorització en el temps d’execució de cada mesura o conjunt de mesures o accions.

Més infoLa Llena - Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

lallena(ELIMINAR)(ELIMINAR)@lallena.cat