Som allò que vivim i respirem. Volem contribuir a millorar la qualitat de l’entorn, que és també qualitat de vida. A La Llena, amb menys, fem més. Busquem camins més fàcils per arribar a un lloc millor. Destriem el gra de la palla. Apliquem el sentit comú a la nostra feina. La curiositat és la llavor de la intel·ligència. La gent de La Llena busquem a les coses, la justa mesura. L’activitat econòmica genera efectes que poden esdevenir oportunitats. Busquem l’encaix entre actuar, produir i respectar el territori. El camí cap a la sostenibilitat passa per reconèixer la simplicitat. Nosaltres apliquem aquest criteri en els nostres serveis i projectes.

La Llena

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

Per a qui treballem

 • CSA Arquitectes. 2014

  POUM de Lliçà d’Amunt

  Redacció de la documentació ambiental del pla (Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar, ISA i Memòria ambiental). Tot plegat, a partir d’un treball de camp adreçat a la identificació de les característiques de cada sector i els elements singulars del terme.

  Més info

 • Departament de Territori i Sostenibilitat. 2014

  Memòria justificativa d'ampliació del Parc Natural de l'Alt Pirineu

  Elaboració del document que recull la proposta d’ampliació del Parc Natural de l’Alt Pirineu, fruit dels criteris ambientals i paisatgístics que s’han tingut en compte per tal de decidir els sectors d’ampliació del que és el parc natural més extens del territori català. L’objecte...

  Més info

 • Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 2009

  Campanya d’implantació del nou sistema de recollida a la comarca del Pla d’Urgell

  Estudi previ, definició, imatge i disseny de la campanya d’implantació d’un nou sistema de recollida de residus a la comarca amb contenidors soterrats, inclosa la matèria orgànica. Edició de material (cartells, fulletons, pancartes, magnètics,...), sessions d’informació, lliurament de material porta a...

  Més info

 • Ajuntament de Balaguer. 2010

  Informe tècnic ambiental sobre l’estudi informatiu de la integració urbana a Balaguer de la línia ferroviària Lleida-La Pobla de Segur

  Valorar els aspectes ambientals del projecte, les alternatives contemplades i la suficiència de les mesures correctores i d’integració. Realitzar una valoració global sobre l’adequació ambiental i paisatgística de la proposta de nova línia ferroviària per l’interior de Balaguer.

  Més info

 • Einesa enginyeria, sl. 2008

  Estudi d’impacte ambiental i estudi d’integració paisatgística d’un centre de gestió de residus dins d’un PE en sòl no urbanitzable

  Determinar els impactes associats a l’activitat de transport, admissió, valorització i emmagatzematge de residus diversos. Plantejar mesures correctores per reduir riscos ambientals i mesures d’integració paisatgística del centre.

  Més info

 • Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana. Des de 2002

  Coordinació tècnica del Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana

  Coordinació tècnica del consorci des de l’any 2002. Tramitació i gestió tècnica de l’adquisició inicial de finques. Projecte executiu i direcció tècnica dels treballs per a la recuperació de l’estany. Pla d’usos i gestió. Coordinació del seguiment ecològic realitzat per diferents...

  Més info

 • Consell Comarcal de les Garrigues. 2011

  Pla estratègic per al foment de l’oliturisme a les Garrigues 2011-15

  Informe d'anàlisi, diagnòstic i proposta sobre les potencialitats de l'oliturisme com a estratègia de desenvolupament rural integral per a la comarca administrativa de les Garrigues. Inclou objectius específics i la proposta d'accions i mesures amb indicació dels recursos materials i econòmics requerits i els agents...

  Més info

 • AIM - Assessoria d'Infraestructures i Mobilitat. 2015

  Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell. Documentació Ambiental

  Elaboració de l'Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell, a partir de la diagnosi de la mobilitat, fluxos i intensitats de trànsit, emissions atmosfèriques i acústiques, definició i adequació als objectius ambientals, descripció i definició d’alternatives i proposta de...

  Més info

 • Ajuntament de la Granadella. 2012

  Estudi per a la millora del paisatge urbà de la Granadella

  L’objectiu genèric del pla és convertir la Granadella en una població de referència en l’àmbit del paisatge urbà. La metodologia per a la redacció del pla d’actuació s’ha basat en una anàlisi exhaustiva de la trama urbana de la Granadella mitjançant el seguiment dels carrers, la...

  Més info

 • Associació de Pescadors Conservacionistes. 2009

  Pla Especial per a la millora del riu Segre al pas per Alòs de Balaguer

  A partir d’un exhaustiu treball de camp es van identificar els valors i les problemàtiques d’un tram fluvial del riu Segre de 500 hectàrees per tal de generar una eina de gestió per al municipi, el pla especial que a l’hora ha de servir per posar en valor i dinamitzi l’economia d’Alòs de...

  Més info

 • Romà Catalana d’Àrids. Des de 2009

  Seguiment ambiental de l’activitat extractiva “Pla de les masies” al TM d’Arbeca

  Vigilància i seguiment ambiental de l’activitat extractiva. Aplicació de les mesures correctores i compensatòries. En especial, la disposició d’erms i guarets d’acord amb les fases d’explotació. Seguiment ornitològic amb la metodologia SOCC, avalada per ICO i la Direcció General de Medi Natural.

  Més info

 • Ajuntaments a través de la coordinació de la Diputació de Lleida. 2014

  PAES d'una quinzena de municipis

  Elaboració d'un paquet de PAES amb la coordinació de la DIPUTACIÓ DE LLEIDA als municipis de BELIANES, CERVIÀ, ELS OMELLONS, FULLEDA, JOSA I TUIXÉN, LA GRANADELLA, L'ALBI, PERAMOLA, RIALP, TORNABOUS I TORRELAMEU, TARRÉS, MONTELLÀ I MARTINET I SUNYER. Els Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) es redacten...

  Més info

 • CSA Arquitectes. 2014

  POUM de Santa Coloma de Farners

  Avaluació ambiental del POUM de Santa Coloma de Farners, a través d’un treball de camp tenint en compte el desenvolupament previst dels sectors de creixement i els elements singulars del terme municipal. S’elabora l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i la Memòria ambiental.

  Més info

 • Ajuntament d'Agramunt. 2014

  POUM d'Agramunt

  Avaluació ambiental del POUM d’Agramunt, a través d’un treball de camp tenint en compte el desenvolupament previst dels sectors de creixement i els elements singulars del terme municipal. S’elabora l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i la Memòria ambiental, així com també l’Estudi...

  Més info

 • Gráficas Salaet SA. 2014

  Modificació Puntual de les NNSS del sector industrial PAU "La Plana" de Gandesa

  Elaboració de l’Informe Ambiental del PAU “Ampliació de parcel·la industrial al sector La Plana” de Gandesa, promogut per Gráficas Salaet, a través d’un treball de camp tenint en compte el desenvolupament previst del sector i els elements singulars de l’àmbit.

  Més info

 • Grup Sorigué. 2014

  Modificació Puntual de les NNSS del sector industrial PAU-13 "Àmbit Corb" de Balaguer

  Avaluació ambiental del sector PAU-13 (Àmbit Corb) de Balaguer, promogut pel GRUP SORIGUÉ, a través d’un treball de camp tenint en compte el desenvolupament previst del sector i els elements singulars de l’àmbit. En concret, s’avalua l’ampliació del sector industrial per a l’activitat que...

  Més info

 • Corporació Alimentària Guissona SA. 2014

  Pla Parcial industrial SUD 10 de Sant Cugat de Sesgarrigues

  Elaboració de l’Informe Ambiental del Pla Parcial industrial 10 de Sant Cugat de Sesgarrigues, promogut per la Corporació Alimentaria Guissona, SA, a través d’un treball de camp tenint en compte el desenvolupament previst del sector i els elements singulars de l’àmbit.

  Més info

 • Arqcoas. 2013

  Modificació puntual del Pla Parcial SUR 32 a Lleida

  Avaluació ambiental del Pla Parcial residencial SUR-32 de Lleida, a través d’un treball de camp tenint en compte el desenvolupament previst del sector i els elements singulars de l’àmbit. S’elabora l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i la Memòria ambiental corresponent a la MP.

  Més info

 • INCASÒL- DPTOP. 2009

  Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques (ARE) de Ponent

  Avaluació ambiental estratègica del Pla director urbanístic (PDU) per a la delimitació i ordenació a les ARE que el Departament d’urbanisme i l’Incasòl va plantejar a les capitals de comarca del pla de Lleida, Balaguer, Cervera, Les Borges Blanques, Lleida, Mollerussa i Tàrrega, i Almacelles, per a donar...

  Més info

 • Ajuntament de Mollerussa. 2009

  POUM de Mollerussa

  Redacció de la documentació ambiental del pla (informe de sostenibilitat ambiental preliminar, ISA i memòria ambiental), del catàleg de masies i el catàleg de béns i zonificació i redacció de la normativa referent al sòl no urbanitzable. Tot plegat, a partir d’un treball de camp adreçat a la identificació de...

  Més info

 • Argal. 2006

  MP de NNSS i PP sector industrial SU8 (Argal) i entorn

 • INCASÒL. 2006

  Pla Parcial de l’àrea industrial Buscarró

 • CSA Arquitectes. 2006

  POUM de Cabrera de Mar

 • Portolés i Costa Arquitectes. 2009

  POUM de les Borges Blanques

 • Arku- 3. 2011

  POUM de Bellpuig

 • Jornet - Llop - Pastor, Arquitectes. 2006

  POUM d’Alguaire

 • DOM Arquitectes. 2005

  POUM d’Esterri d’Àneu

 • TT3 Vibracional d’arquitectura. 2009

  POUM de Vilagrassa

 • Departament de Territori i Sostenibilitat. 2012

  Proposta d'ampliació del Parc Nacional d'Aigüestortes - Estany de Sant Maurici i zona perifèrica de protecció

  Elaboració del document que recull la proposta d’ampliació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, treball posterior a l’estudi de l’any 2010 sobre la delimitació de la seva zona perifèrica de protecció a partir del treball de camp, l’anàlisi cartogràfica, la percepció...

  Més info

 • Fundació Catalunya - La Pedrera. 2013

  Pla Especial Urbanístic d'ordenació del centre d'informació de la "Masieta" de Mont-rebei

  El Pla Especial ha de permetre l’ordenació i els accessos al centre d’informació de la “Masieta” de Mont-rebei.  Es planteja sota l’objectiu general de dotar la zona del congost de Mont-rebei d’una infraestructura necessària a fi de preservar l’espai i atendre els visitants. Per...

  Més info

 • Fundació Catalunya - La Pedrera. 2010

  Revisió del Pla d'usos i gestió de la Reserva de Mont-rebei

  La revisió del Pla d’usos i gestió té per objecte fonamental esdevenir el document necessari per tal d’avaluar la vigència i el nivell de desenvolupament del Pla, identificar els nous valors de l’espai coneguts i els principals canvis relacionats amb la gestió, establir les noves necessitats de gestió de...

  Més info

 • Departament de Medi Ambient i Habitatge. 2010

  Informe tècnic per a l’ampliació del Parc Nacional d’Aigüestortes- Estany de Sant Maurici i zona perifèrica de protecció

  Estudi de diferents alternatives d’ampliació del Parc Nacional d’Aigüestortes- Estany de Sant Maurici i de la seva zona perifèrica de protecció a partir del treball de camp, l’anàlisi cartogràfica, la percepció social dels municipis i les repercussions econòmiques sobre els agents econòmics de la zona.

  Més info

 • J.Vilella Felip, sl. 2009

  Pla especial d’una planta de gestió de residus al TM de Lleida

 • Departament de Medi Ambient i Habitatge. 2006

  Estudi de base per a la creació del Parc Natural del Montsec i adopció de mesures de protecció addicional per a l’espai PEIN

 • Ajuntament de Guixers. 2006

  Pla especial i Catàleg de masies i cases rurals de Guixers

 • Ajuntament de Vinaixa. 2007

  Estudi d’un model municipal de gestió cinegètica integral per al TM de Vinaixa

 • Fundació Territori i Paisatge. 2007

  Pla d’usos i gestió de l’estany d’Ivars i Vila-sana

 • Societat de Caçadors de les Borges Blanques. 1999-2008

  Pla Tècnic de Gestió Cinegètica (L-10081) (entre altres)

 • .

  Redacció de normativa del sòl no urbanitzable per a POUM, ordenances municipals, al.legacions a projectes, etc.

 • Ajuntaments. 2009

  Informe sobre l’afectació potencial de la CN Ascó sobre municipis en zona 1 i 2 de la província de Lleida

 • Diputació de Lleida. 2004

  Definició dels indicadors tècnics i ambientals per a l’elaboració de l’Agenda 21 local i redacció d’un pla d’acció tipus per als municipis de les comarques de Lleida

 • Consorci Garrigues per al desenvolupament del territori. 2008

  Redacció del Pla estratègic de desenvolupament per al programa LEADER-4

 • Associació de Veïns i Propietaris de Garraf. 2004

  Auditoria ambiental del nucli de Garraf (TM Sitges). Alternatives de creixement

 • Codirigit per M. Boada, en col·laboració amb l’Escola d’Arquitectura del Vallès (UPC) i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA- UAB). 2002

  Diagnosi i propostes de gestió del sòl no urbanitzable de Sant Cugat del Vallès

 • Sintetizados Montblanc. 2013

  Estudi hidrogeològic d'una activitat industrial a Montblanc

  S'ha realitzat l’estudi hidrogeològic de la zona d’infiltració d’aigües residuals tractades, requerit per l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal d’acreditar que la càrrega que s’està abocant actualment es innòcua per al medi receptor i que no afecta captacions...

  Més info

 • Jaume Ferran Curia. 2006

  Projecte granja

 • Invercons, SA. 2005

  Projecte Apartament Rural indepedent (ARI) Can Sisquet

 • Verlan, SA. 2005

  Informe d’activitat per a fàbrica d’injectats termoplàstics

 • Desballestaments Garrigues, SL. 2004

  Obtenció del codi de gestor de residus de vehicles fora d’ús i autorització de l’activitat

 • . 2003

  Informe d’activitat per a les cases de colònies de l’associació de cases de colònies de la Garrotxa (Coromina, Colltort, Pujou, Pinadella, Xalió, Gircós, Pinsac, Mas Franch)

 • Masia Salat, SL. 1999-2007

  Auditoria ambiental inicial, implantació i certifiació del sistema ISO 14001 i EMAS

 • Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana. 2003

  Projecte executiu de recuperació ecològica de l’estany d’Ivars i Vila-sana

 • Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana. 2005

  Direcció tècnica de les obres i treballs de la restauració ecològica de l’estany d’Ivars i Vila-sana

 • Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana. 2006

  Fitxes i dossier pedagògic per a l’estany d’Ivars i Vila-sana

 • Territori i Paisatge, Obra Social Catalunya Caixa. 2007

  Pla d’usos i gestió de l’estany d’Ivars i Vila-sana

 • Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana. 2008

  Sistema d’informació geogràfic de l’estany d’Ivars i Vila-sana.

 • Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana. 2009

  Recerca història sobre els antics usos socials i econòmics a l’estany d’Ivars i Vila-sana

 • Ajuntament de la Granadella. 2015

  Ruta en BTT al terme municipal de la Granadella

  El contingut del projecte “ELS MIRADORS DE LA GRANADELLA” es compon del disseny d’una ruta apta per a BTT i senderisme que transcorre pels indrets panoràmics del terme de la Granadella, motiu que dóna nom a la ruta i que en constitueix el seu principal atractiu.

  Més info

 • IPCENA- Caixa del Penedès. 2006

  Disseny i elaboració dels continguts de l’exposició “Els espais naturals de les comarques de Lleida”

  Exposició amb 15 plafons que inclou els espais naturals catalogats per les normatives vigents i aquells paratges considerats com a dignes de reconeixement per les seves particularitats dins el territori. En total s'hi reconeixen un conjunt de 74 espais naturals, des de la plana al Pirineu. Se’n descriu les...

  Més info

 • Ajuntament de Bellpuig. 2006

  Dossiers pedagògics i continguts dels plafons del Parc de les Energies Renovables de Bellpuig (Salt del Molí)

 • Consell Comarcal del Bages. 2011

  Sistema d’informació geogràfic de turisme del Bages

 • Observatori del Paisatge. 2005

  Dossier temàtic de la pedra seca

 • Consorci Leader Urgell-Pla d’Urgell. 2010

  Coordinació tècnica, disseny i continguts de les fitxes de flora i fauna d’ambients de secà

 • Ajuntament de Térmens. 2014

  Estudi d'Avaluació de Mobilitat Generada per al POUM de Térmens

  L’objectiu principal de l’EAMG per al POUM de Térmens és definir l’increment de desplaçaments derivats del desenvolupament dels sectors de creixement previstos i com s’estructuren aquests desplaçaments en els eixos viaris del municipi i els plans territorials supramunicipals. L’EAMG defineix la...

  Més info

 • Ajuntament d'Agramunt. 2014

  Estudi d'Avaluació de Mobilitat Generada per al POUM d'Agramunt

  L’objectiu principal de l’EAMG per al POUM d’Agramunt és definir l’increment de desplaçaments derivats del desenvolupament dels sectors de creixement previstos i com s’estructuren aquests desplaçaments en els eixos viaris del municipi i els plans territorials supramunicipals. L’EAMG...

  Més info

 • Arqcoas. 2013

  Estudi d'Avaluació de Mobilitat Generada per al Pla Parcial residencial SUR-32 de Lleida

  Elaboració de l’EAMG per al Pla Parcial residencial SUR-32 de Lleida, amb l’objectiu principal de definir és definir l’increment de desplaçaments derivats del sector de desenvolupament i com s’estructuren aquests desplaçaments en els eixos viaris del municipi i de l’àmbit més proper. En el...

  Més info

 • Enginyeria Cinesi. 2011

  Pla de Mobilitat Urbana de la Seu d’Urgell. Documentació ambiental

  Avaluació ambiental del Pla de Mobilitat Urbana de la Seu d’Urgell. Diagnosi de la mobilitat. Fluxes, emissions atmosfèriques i acústiques. Definició d’objectius ambientals. Descripció i definició d’alternatives. Proposta de mesures correctores.

  Més info

 • Servei d’Atenció als municipis (SAM). Diputació de Tarragona. 2007

  Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada per al Pla Parcial industrial de Vallmoll

 • CSA Arquitectes. 2009

  Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada per al POUM de Lliçà d’Amunt

 • Lluís Guasch, arquitectes. 2009

  Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada per al POUM d’Almenar

 • CSA Arquitectes. 2008

  Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada per a l’ARE Palafrugell

 • Prefabricats Teixidó. 2014

  Estudi d'impacte i integració paisatgística d'una activitat industrial en SNU a Arbeca

  La finalitat de l’EIIP és diagnosticar l’impacte potencial d’un magatzem industrial a la localitat i si s’escau, proposar les mesures d’integració paisatgística adequades. L’estudi realitza una diagnosi del potencial impacte global que la nova activitat industrial pot tenir sobre el...

  Més info

 • Mas Blanc i Jové SLU. 2014

  Estudi d'impacte i integració paisatgística d'un magatzem agrícola a la Pobla de Cèrvoles

  La finalitat de l’EIIP és diagnosticar l’impacte potencial d’un magatzem agrícola a la localitat i si s’escau, proposar les mesures d’integració paisatgística adequades. L’estudi realitza una diagnosi del potencial impacte global que el magatzem agrícola pot tenir sobre el paisatge...

  Més info

 • OUA. 2012

  Estudi d'impacte i integració paisatgística a l'Artiga de Lin i entorns

  La finalitat de l’EIIP és diagnosticar l’impacte paisatgístic potencial dels usos i activitats previstos pel Pla Especial Urbanístic a l’Artiga de Lin, atès que s’emplaça en sòl no urbanitzable, i exposar les mesures d’integració paisatgística previstes en el corresponent projecte.

  Més info

 • Consell Comarcal del Bages. 2010

  Estudi de millora paisatgística dels polígons de Sta. Anna II i III de Santpedor

  Determinar els impactes associats a l’activitat de transport, admissió, valorització i emmagatzematge de residus diversos. Plantejar mesures correctores per reduir riscos ambientals i mesures d’integració paisatgística del centre. La metodologia seguida implica un treball de camp, un estudi exhaustiu del...

  Més info

 • Consell Comarcal del Bages. 2010

  Estudi de millora paisatgística del polígon industrial de la Pobla Nord de Súria

  Determinació dels factors de visibilitat i dels components i valors del paisatge. Definició d’estratègies d’integració. Anàlisi d’impactes. Establiment d’un Pla d’actuació i d’integració amb propostes concretes valorades econòmicament.

  Més info

 • Einesa enginyeria, SL. 2009

  Estudi d’Impacte Paisatgístic per a una planta de producció de biogàs d’una explotació bovina

 • Grup DAMM- Estrella. 2006

  Estudi d’impacte i integració paisatgística del Pla de Millora Urbana Moravia SA.

 • Einesa enginyeria, SL. 2008

  Estudi d’Impacte Paisatgístic per a una central fotovoltaica de 400 kW a Torres de Segre

 • Particular. 2007

  Estudi d’Impacte Paisatgístic per a un magatzem agrícola a TM de Bellpuig

 • Bodegas Torres. 2015

  Estudi d'impacte ambiental per a la transformació a reg de suport de la finca vitivinícola Aranyó de Juneda i les Borges Blanques

  L’EIA és un instrument de caràcter preventiu per a la protecció del medi i permet conèixer la incidència d'un projecte sobre l’entorn i adoptar mesures per corregir o evitar els impactes potencials que podria ocasionar la seva execució i posada en funcionament. L’objecte principal del projecte és...

  Més info

 • Diputació de Lleida. 2008

  Recuperació fluvial del riu Sió al seu pas per Butsènit de Montgai

  Anàlisi de l’estat ecològic i hidrodinàmic del riu Sió. Definició d’actuacions de recuperació i millora ecològica de les lleres (estabilització de talussos, plantacions, aplicació de tècniques de bioenginyeria...), d’acord amb els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua.

  Més info

 • Consorci del Montsec. 2002

  Estudi d’Impacte Ambiental del projecte de Centre d’Observació de l’Univers i l’Observatori Astronòmic del Montsec

 • Diputació de Lleida. 2010

  Estudi d’impacte ambiental del projecte de construcció d’una central hidroelèctrica al torrent d’Esterri de Cardós

 • Suport Enginyeria SL. 2006

  Estudi d’Impacte Ambiental per a la captació d’aigua del riu Llobregós per a reg agrícola

 • Ecotècnia, SCCL. 2005

  Estudi d’Impacte Ambiental per a un parc solar de 0,7 MW

 • Ajuntament de Tàrrega. Des de 2010

  Seguiment ambiental del projecte de concentració parcel·lària i del canal Segarra-Garrigues al TM de Tàrrega

  Assistència tècnica a l’ajuntament mitjançant el seguiment de les obres vinculades als nous regadius del Canal Segarra- Garrigues al terme municipal de Tàrrega, a partir de l’estudi i revisió dels diferents projectes i la proposta i requeriment de millores, la vigilància de les obres i la interlocució amb els...

  Més info

 • Romà Catalana d’Àrids. 2010

  Seguiment ambiental de l’activitat extractiva “Pla de les vinyes” al TM d’Alguaire.

 • Ajuntament de les Boges Blanques. Des de 2010

  Seguiment ambiental del projecte de concentració parcel·lària i del canal Segarra-Garrigues al TM de Les Borges Blanques

 • Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana. Des de 2002

  Direcció tècnica per a la recuperació ecològica i gestió de l’estany d’Ivars i Vila-sana

 • . 2013

  Instal·lació fotovoltàica per autoconsum

  A l'Abadia de La Llena hem posat en marxa un sistema d’autoconsum fotovoltaic de 1,5 kW.

  Més info

 • . 2013

  Parlem de la calefacció amb biomassa

  Amb l'augment del preu del gas-oil resulta cada cop més car mantenir les calefaccions que s'abasteixen amb aquest combustible. Una aposta sostenible i econòmica és utilitzar les briquetes de fusta com a combustible en calderes de llenya, carbó i biomassa.

  Més infoLa Llena - Serveis i projectes ambientals

Abadia, 8

25400 Les Borges Blanques

Tel 973 143 038

lallena(ELIMINAR)@lallena.cat